Skibnes Arkitekter AS

Etter mer enn 30 år på hjørnet i Dronningens gate 66 har vi flyttet til romsligere lokaler i Kongens gate 60.
Vi er fortsatt på gateplan i Sanden og Løkkan området, og ser fram til mange gode år her.

Skibnes Arkitekter AS kan se tilbake på over 30 års virksomhet i Trondheim med over 200 realiserte oppdrag.

Kontoret har i alle år lagt vekt på å arbeide med prosjekter i spennet mellom bevaring og fornyelse i den historiske og moderne universitetsbyen Trondheim. Denne tosidigheten kan sees i ombygginger og loftsinnredninger i sentrale bydeler så vel som i Nova Kinosenter, nye eneboliger på sentrumsnære tomter og Byhaven kjøpesenter med boliger på taket.

Vi har stått for mange kulturbygg i Trondheim,- som Dokkhuset, Nova Kino, Rosendal Teater mm.

Dessuten har vi flere transformasjonsprosjekter med byboliger og næring-slik som Byhaven, Munkegata 30 og 40 og Residencekvartalet. CREDO restaurant er en transformasjon fra et industribygg.

Kontoret har stått for mange barnehager, studentboliger, eneboliger og boligområder.

For tiden arbeider vi blant annet med Nye Hjorten Teater.