Skibnes Arkitekter AS

SKIBNES ARKITEKTER AS ble stiftet i 1984 og kan se tilbake på 40 års virksomhet i Trondheim.

Kontoret har en omfattende produksjon som spenner over mange bygningstyper;
Boligområder med leiligheter, studentboliger, barnehager, næringsbygg, kulturbygg, eneboliger, omsorgsboliger, transformasjonsprosjekter, tilbygg og ombygginger.

Vi er tydelige på at vi har full respekt for prosjektenes økonomi og framdrift. Med dette som bakteppe ønsker vi å gjøre alt vi kan for at det som bygges, har høyest mulig arkitektonisk kvalitet. Innbefattet i dette er både bruksmessig og håndverksmessige gode løsninger, samt estetiske og stedsmessige kvaliteter. Arkitekten er også den som må sørge for at myke verdier blir løftet fram og inn i beslutningsprosessen. Alt dette ser vi som arkitektrollens naturlige samfunnsansvar.

Driften på kontoret organiseres rundt prosjektene med prosjektansvarlig arkitekt. Det legges stor vekt på å legge til rette for gode faglige resultater og sikring av kvalitet ved at vi som gruppe og enkeltpersoner får nærhet til prosjektene og slik også oppnår utstrakt kunnskapsdeling.

Svein Skibnes er hovedaksjonær og faglig leder. Fra 01.02.23 tok partner Stein A. Jenssen over rollen som daglig leder. I tillegg er 6 av de andre ansatte medeiere. Kontoret holder til i godt synlige lokaler i 1. etasje i Kongens gate 60. Vi er i dag 9 arkitekter og 1 kontorleder.