Barn i byen, Nedre Elvehavn barnehage

FAMILIEBOLIGER OG BARNEHAGE PÅ NEDRE ELVEHAVN

Adresse: Dyre Halses gate 6-8
Prosjektstart: 2004
Ferdigstillelse: 2005
Oppdragsgiver: Nedre Elvehavn AS
Areal: 6000

I vårt vinnerutkast i konkurransen om boligbebyggelse på Elvehavn Brygge lanserte vi tanken om at det i en levedyktig by også må legges til rette for familier med barn.