Barn i byen, Nedre Elvehavn barnehage

FAMILIEBOLIGER OG BARNEHAGE PÅ NEDRE ELVEHAVN

Prosjektstart: 2004
Ferdigstillelse: 2005
Oppdragsgiver: Nedre Elvehavn AS
Entreprenør: NCC AS
Areal: 6000 m2
Fotograf: Synlig

Barnehagen består av to baser, og det er lagt vekt på å utnytte mulighetene som ligger i nivåforskjeller, samspill mellom ute og inne, gjennomlys og siktlinjer. Det er også lagt vekt på variasjoner mellom åpenhet/luftighet og små, intime steder. Garderoben ligger som en glasspaviljong ute i allmenningen, med et overdekket inngangsparti mot sør. Gjennom paviljongen bølger det seg en rød murvegg som også integrerer garderobeskapene. Utformingen av garderoben har ført til at området er blitt et attraktivt lekeareal.