BI, Brattørkaia 16

Prosjektstart: 2012
Ferdigstillelse:2018
Oppdragsgiver: Entra AS / Skanska Entreprenør AS
Entreprenør: Skanska Norge AS
Areal: Ca. 8700 m2
Fotograf: m.herzog / visualis-images.com

NYTT CAMPUSBYGG FOR BI PÅ BRATTØRKAIA
Da kontoret vant en arkitektkonkurranse for den tredje lamellen i rekka på Brattørkaia, var utgangspunktet et kontorbygg. Da det ble klart at det skulle huse Campus BI med sine … studenter og … ansatte ble prosjektet organisert med en åpen vestibyle / kantine i mellombygget og med auditoriene som en kokong i midten av hovedbygget.
I interiøret er det lagt vekt på solid materialbruk og helhetlig fargebruk med blant annet bruk av eiketrespiler. Daglys og siktlinjer og god kontakt med omgivelsene har også vært viktig for utformingen.
I eksteriøret har vi utviklet en fasade med fasetterte aluminiumsplater som gir et samspill med lys og himmel i forskjellige værforhold.

Interiøret er prosjektert i samarbeid med interiørarkitektene hos I-ark som også har hatt oppdrag forBI med møbler og inventar.

Prosjektet fikk i 2018 Eiendomsprisen under Næringsforeningens (NiT) årlige konferanse.