Bromstad Gård

Prosjektstart: 2014
Ferdigstillelse: 2020
Oppdragsgiver: Fam. Vasseljen / Fredensborg Bolig AS
Entreprenør: Spennarmering AS
Areal: 5 250m2
Fotograf: EVE

NY BOLIGBEBYGGELSE I HISTORISK GÅRDSTUN

Prosjektet inneholder tre nye bygninger med til sammen 58 leiligheter, i spennet fra 38-124m2.

Prosjektet gir et spennende bomiljø bestående av både barnefamilier og etablerte. Et variert prissegment og varierte boligstørrelser/ boligtyper skaper et sosialt bærekraftig miljø, i en historisk kontekst.

Bebyggelsen er tilpasset en historisk gårdsstruktur, opprinnelig et stort firkant-tun. Det har vært et mål og både bevare og fornye denne, med tydelig integrering av våningshuset (som ligger inntil planområdet), samt eksisterende fjøsbebyggelse, med henblikk på form og plassering. Nøkkelelementer i planleggingen har vært:

  • Gode solforhold for alle leiligheter
  • Tilpasning til eksisterende gårdsstruktur/tun med tydelig organisering
  • Tilpasning til grøntstruktur
  • Tilpasning til terreng
  • Ulike leilighetsstørrelser i ulike etasjer

Ny bebyggelse langs Bromstadveien vil danne et ”uttun”, og vil også fungere som skjerm mot trafikkstøy, samtidig som bebyggelsen åpner seg opp mot tunet og resten av gården mot sør.

Det planlegges parkeringskjeller under husene på B1 og B3, samt under deler av tunet.