Dokkhuset

OMBYGGING AV PUMPEHUS PÅ NEDRE ELVEHAVN TIL KULTURHUS

Adresse: Dokkparken 4
Prosjektstart: 1997
Ferdigstillelse: 2006
Oppdragsgiver: Nedre Elvehavn AS
Areal: 700

Med sin karakteristiske arkitektur, beliggenhet midt i Dokkparken og historiske funksjon var Dokkhuset regulert til bevaring med publikumsrettet virksomhet som formål. Fra prosjekteringsstart i 1997 gikk det mange år før man fant riktig bruk i form av konsert- og utstillingslokale med tilhørende serveringslokale. Huset brukes nå av jazzmiljøet på NTNU og Trondheimsolistene samt Fakultet for arkitektur og billedkunst. Det er egen leietaker for serveringen.