Enebolig nedre Byåsen

ENEBOLIG I EN BRATT FJELLSKRENT

Prosjektstart: 1999
Ferdigstillelse: 2002
Oppdragsgiver: Familien Aunaas
Areal: 200
Fotograf: Espen Grønli

Oppdragsgiver bodde i et trehus på tomta på oppsiden av Sverdrups veg. I bakkant av huset lå en fjellskrent med mulighet for bygging av en ny enebolig som kunne benyttes av eksisterende eier og som ny bolig. Det eksisterte fra tidligere en dobbelgarasje på gateplan. Oppgaven var å teste om det var mulig å utforme en funksjonell, byggbar enebolig delvis sprengt inn i den østvendte skrenten, som også var et grøntdrag i området.