GRILSTAD GÅRD

REETABLERING AV VERNET U-TUN

Sted: Grilstad Gård, Trondheim
Størrelse: 26 boenheter (rekkehus og leiligheter)
Ferdigstillelse: 2021
Oppdragsgiver: Grilstad Gård AS
Entreprenør: Tømrermester Arnstein Sørgård AS
Fotograf: m.herzog / visualis-images.com

Plasseringen i det historiske anlegget til Grilstad Gård og det flotte vernede grøntområde som omringer hele området, er ganske unikt for dette prosjektet.

Vi finner at det er skrevet om gården helt tilbake til 1500-tallet, hvor den blir omtalt som Grillestad. Den var et nokså stort gårdsbruk og tilhørte før reformasjonen erkebispeembetet, men ble senere inndratt under kongens eie. Fra 1683 var gården i privat eie, og tilhørte da kjøpmann i Trondheim Ebbe Nielsen.

På Grilstad gård kan du bo både sentralt og landlig på en gang. Det eksisterende våningshuset er blitt restaurert og omgjort til 4 boenheter, mens låve og stabbur er bygd opp igjen, med omtrent samme fotavtrykk som før, og rommer til sammen 22 enheter. Rekkehusene i låven, går over tre plan, med et loft med takopplett og en liten takterrasse. Alle rekkehusene har en privat hage på bakkeplan på utsiden av tunet. Selve tunet blir en fin møteplass for alle beboerne, med det klassiske tuntreet og bilfrie arealer. Slik gjenetableres det historiske u-tunet, som er sjeldent i Trøndelag.

Fra tunet, som blir et intimt og hyggelig uterom og møteplass for beboerne, har man en fantastisk utsikt ut over Trondheimsfjorden, som ligger like nedenfor. På den opprinnelige åkeren sørvest for låven, er det etablert et felles dyrkingsområde for beboerne. Her kan man muligheten til å leve et landlig liv og dyrke sine egne grønnsaker, akkurat som det ble gjort her i gamle dager.