Hommelvik Sjøside

FRA SAGBRUK TIL BOLIGER I SJØKANTEN

Adresse: Havneveien 463-655, Hommelvik
Prosjektstart: 2008
Ferdigstillelse: 2014
Oppdragsgiver: Hommelvik Sjøside ASS
Areal: 17000

Utbygging av til sammen 300 boliger etter 1.premie i en invitert arkitektkonkurranse på tomta etter Hommelvik Sagbruk, mellom jernbanen og Hommelvikstranda.