Kyvatnet naturbarnehage

EN AV FEM MODULBARNEHAGER

Adresse: Antonie Løchens vei 19
Prosjektstart: 2006
Ferdigstillelse: 2008
Oppdragsgiver: Trondheim kommune
Entreprenør: Skanska Husfabrikken AS
Areal: 780
Fotograf: m.herzog / visualis-images.com

Denne modulbarnehagen bygd for Trondheim kommune er en friluftsbarnehage med tre barnegrupper. Her har det vært en spesiell utfordring å tilpasse modulprinsippet til den kuperte tomtesituasjonen på en måte som tar opp nivåforskjellene og ivaretar behovet for rullestoltilpasset fellesrom. Som representant for de fem modulbarnehagene fikk Kyvannet naturbarnehage Trondheim kommunes byggeskikkpris i 2012.