Nova Kinosenter

OMBYGGING AV SENTRUM KINO TIL NOVA KINOSENTER

Adresse: Olav Tryggvasons gate 5
Prosjektstart: 1992
Ferdigstillelse: 1994
Oppdragsgiver: Trondheim kino AS
Entreprenør: Delte entrepriser
Areal: 2000
Fotograf: m.herzog / visualis-images.com

Den store Sentrum kinosal i Folkets Hus fra 1940-tallet var så dårlig utnyttet at driften var blitt lagt ned. Etter mye uklarhet ble det i 1993 besluttet å bygge et nytt kinosenter med fem saler med til sammen 928 plasser. Utfordringen var å skape funksjonelle saler med tilhørende publikumsområder som knyttet seg til naturlige adkomster i bybildet. Programmet ble en stor sal på over 400 plasser samt 4 mindre saler. Ut fra rasjonell drift var det et poeng at alle saler ble betjent fra samme kinomaskinrom.