NYE HJORTEN TEATER

NYTT FOLKETEATER I TRONDHEIM

Sted: Apotekerveita, Trondheim
Størrelse: 5300 m2, 600 plasser i sal
Prosjektstart: 2019
Ferdigstillelse: 2024
Premiére: 15. januar 2025
Oppdragsgiver: E.C. Dahls Eiendom AS
Interiør: Anemone Studio
Entreprenør: Skanska
Illustrasjoner: Goldbox

PROSJEKTBESKRIVELSE
Nye Hjorten Teater er et nytt Folketeater i Trondheim med sal for ca 600 publikummere med tilhørende publikumslokaler og scenefasiliteter. Prosjektet er utviklet med beliggenhet i gårdsrommet til Posthuset i Dronningens gate 10, med hovedhenvendelse mot Apotekerveita. Posthuset transformeres til kunstgalleriet Posten Moderne (Erik Langdalen Arkitektkontor). Bak scenen er det en sammenkobling av eksisterende bygning i Dronningens gate 10 b ,- med både publikums- og skuespillerfunksjoner med inngang fra Borkeplassen.

HOVEDDISPONERING
Teatersalens hovedamfi er løftet opp over Teatertorget som har hovedinngang fra Apotekerveita. Den opprinnelige ytterveggen i 1. etasje tilhørende Dronningens gate 10b, er bevart og blir et fondmotiv i teaterfoajèen. Adkomst / vrimleareal for publikum er organisert på nord – og sørside av teatersalen med mest vrimleareal i nord. Det er en tverrforbindelse mellom disse arealene på mesanin og i 3. etasje. Teatersalen er utformet med ca 400 plasser i parkett og ca 200 på balkong med gode siktforhold til scenen. Scenen er en proseniumscene med sidescener og snorloft med tekniske gallerier. Det er også en underscene i to plan med dreiescene som er hev- og senkbar. Mulig sambruk med orkestergrav.

Det etableres en tverrforbindelse fra Apotekerveita til Borkeplassen via Teatertorget og serveringsarealet i Dronningens gate 10B. I nord mot Thomas Angells gate etableres felles vareinntak for Nye hjorten teater og Posten Moderne. Her er det tilgang til vareheiser / løfteplattformer;

FASADENE
De røde fasadene er utformet med spesialdesignede glaserte bølgende flis med konkave / vertikale former. Disse flisene egner seg godt på både de rette flatene, på de buede flatene og de avrundede hjørnene. Rent arkitektonisk er materialbruken en hilsen til bruk av glaserte flis / teglstein i Jugendperioden. Dimensjonene på «bølgen» er i slekt med råkoppsteinene på Posten- men konkave i motsetning til de konvekse steinene. Øvrig fasademateriale er i grønnpatinert kobber,- på den buede formen på scenetårnet i form av vertikale korrugerte plater.