Bankkvartalet

BOLIG- OG NÆRINGSPROSJEKT I MELHUS

Sted: Melhus sentrum
Prosjektstart: 2019
Ferdigstillelse: Byggetrinn 1 ferdig i 2023
Oppdragsgiver: Melhusbanken AS / Karl Knudsen AS
Areal: 3500 m² næring, 30 leiligheter.
Fotograf: m.herzog / visualis-images.com

Bolig- og næringsprosjekt i Melhus sentrum. Det første byggetrinnet består av to nybygg og rehabilitering av Gammelbanken, som er et mursteinbygg med saltak fra 1928. De tre nederste etasjene på nybygg er næringsareal med en flytende planløsning som er en kombinasjon av cellekontor og landskap. Næringsarealer på nybygg er tilkoblet til Gammelbanken hvor større felles møterom og kantine er plassert. Etasjene over næring på nybygg er boliger med inntrukne toppetasjer.

Nybygg er kledd med luftet puss og glassfasader med trespiledetaljer. Nybygg er plassert tett på gatene og omrammer Gammelbanken fra to sider. Bebyggelse på kvartalet skaper flere behagelige uterom som har forskjellige preg som består av aktivitet, beplantning, rundtliggende bygg og lys i uterommet. Tunene er trygge og bilfrie. Siktlinjer og passasjer mellom og under bebyggelser skaper en spennende helhet. Prosjektet har egen identitet som komplementerer bystruktur og eksisterende bebyggelser i Melhus.