Parkbygget

FRA LAGERBYGG TIL UNGDOMSBOLIGER

Adresse: Innherredsveien 16
Prosjektstart: 1997
Ferdigstillelse: 2001
Oppdragsgiver: Parkbygget AS
Entreprenør: NCC AS
Areal: 2000
Fotograf: m.herzog / visualis-images.com

Det eldre lager- og kontorbygget i betong fra 1948 var i utgangspunktet regulert bort, men bygningen i seg selv var et kulturminne ned stor bruksverdi. Ved å bevare bygningen oppnådde man at gateløpet i Innherredsvegen ble opprettholdt, samtidig som vestfasaden dannet en vegg i Dokkparken. Utfordringen var å finne en balanse mellom riving og bevaring som både ivaretok økonomisk hensyn og sikret gode og funksjonelle løsninger. Første etasje ble omgjort til serveringssteder med uteservering, mens andre til fjerde etasje ble omgjort til utleieboliger for ungdom. Kjelleren er benyttet til boder og felles vaskeri.