PAULINELUND

BOLIGER I OMBYGGET TRAFOBYGNING OG NYBYGG

Adresse: Klæbuveien 20
Prosjektstart: 2005
Ferdigstillelse: 2010
Oppdragsgiver: Maja Eiendom AS
Areal: ca 2000
Fotograf:
m.herzog / visualis-images.com og arkitekten

Den karakteristiske trafobygningen i nyklassisistisk stil i Klæbuveien ved Høgskoleparken var ønsket transformert til boliger, supplert med et nybygg på hjørnet. Sammen med boligblokker fra 1950- og 1960-tallet danner bebyggelsen et stort indre gårdsrom.

En hovedutfordring var å tilfredsstille krav til både uterom og parkering. Dette ble løst med at parkeringskjeller startet med innkjørsel på sokkelplan og derfra som et skråplan som fikk et sørvendt grøntområde på taket. Dermed ble det skapt et romslig og grønt kvartalsgårdsrom, også for eksisterende boliger i kvartalet.

Trafobygningen er ombygd til boliger i første og andre etasje og loft. Det er lagt vekt på å bevare fasader mot Klæbuveien. Mot gårdsrommet er det supplert med glasskarnapper i kombinasjon med takterrasser og kobbhus.

Karnappene er en kombinasjon av oppholdsareal og balkonger, samtidig som de muliggjør større åpninger inn i den eksisterende bygningen. Detaljeringen på karnappene er i samspill med byggets profilerte gesims.

Nybygget på hjørnet er i tre etasjer pluss sokkel. Det er utformet som et moderne bygg som skal finne sin plass i et område med særpregede bygninger fra forskjellige tidsepoker. Avrundede hjørner og trekledning gir samtidig et signal om at dette er en innfillbygning.