Rømmetunet

NYTT BOLIGTUN I ORKANGER SENTRUM

Prosjektstart: 2016
Ferdigstillelse: 2019
Oppdragsgiver: Salvesen & Thams / TOBB
Entreprenør: Vibo Entreprenør AS
Areal: Byggetrinn 1, 2100m2, totalt ca 11 900m2.

Byggetrinn 1 er første del av prosjektet Rømmetunet, et boligprosjekt sentralt plassert i Orkanger ved krysset mellom Orkdalsvegen og Tverradkomsten. Prosjektet består av 6 boliglameller organisert i ulike tun.
Prosjektet har potensiale til å redefinere Orkanger sentrum og skape en ny identitet.
Det er et stort område som bygges ut og det har derfor vært viktig å skape variasjon i både bebyggelse og uterom. Ulike boenheter er derfor plassert i en miks som fører til et mer spennende samspill på området som helhet.
Prosjektet vektlegger gode uterom for alle enheter, både som private terrasser og felles grønt areal. Det er lagt stor vekt på å skape en sammenhengende grøntstruktur mellom tunene, slik at barn kan leke i trygge omgivelser, samt at det er gode forbindelser til omkringliggende gatestruktur.
Høydemessig er det vist variasjon fra 5 etasjer på bygg A og D mot øst, med nedtrapping til 3 etasjer mot vest. Tverradkomsten forsterkes som identitet både gjennom retninger, konsept for parkdraget og særpreg på bygningsvolumene.
Husene vil være beslektet i materialitet og detaljering.