Sandgata 8-10

OMBYGGING AV TO BRYGGER TIL BOLIGER

Prosjektstart: 1997
Ferdigstillelse: 1997
Oppdragsgiver: EBO Eiendom AS
Entreprenør: Delte entrepriser
Areal: 2300
Fotograf: m.herzog / visualis-images.com

Utgangspunktet var to tomme nabobrygger fra 1840-tallet i fem etasjer med sokkel mot vestre kanalhavn. I sandgata var det åpnet for boliger i bryggene, men dette er svært utfordrende med hensyn til romhøyde i sammenheng med brann- og lydkrav mellom etasjene. Det var allerede godkjent etablering av et gårdsrom i nr. 10 som lysgård med trapp og adkomstgallerier.