Singsakerbakken

OMBYGGING OG TILBYGG AV ENEBOLIG

Prosjektstart: 2013
Ferdigstillelse: 2016
Oppdragsgiver: Familen Mørch / Paltiel
Entreprenør: Timberbygg AS
Areal: 208m2
Fotograf: Timberbygg AS

Familien kjøpte eneboligen fra 1910-tallet i et område med Sveitservillaer og eldre bebyggelse.
For å løse arealbehovet for familien ble det prosjektert et tilbygg på baksiden i to etasjer.
Dett ble utført i et kontrasterende formspråk med brent panel. Det eksisterende huset ble oppgradert og inngår i en ny helhet i samspill med tilbygget. Eksisterende hus med kjeller, 1. etasje og loft har fått et takoppløft som danner en sammenkobling med tilbygget.
Det er lagt vekt på gode dagslysforhold og siktlinjer/ utsikt.