STEINERSKOLEN

FRITIDSHJEM OG SKOLEKJØKKEN

Sted: Mellomila 1C, Trondheim
Størrelse: 520 kvm
Prosjektstart: 2020
Ferdigstillelse: 2022
Oppdragsgiver: Steinerskolen i Trondheim
Foto: Visualies

PROSJEKTBESKRIVELSE
Oppussing av lokaler for fritidshjem og skolekjøkken, kantine mm. Omfatter to eldre trehus med beliggenhet mellom skolegården og Østre Ila. Funksjonene i bygningene er i hovedsak som tidligere, men toaletter er oppgradert og det er etablert supplerende interntrapper for mer fleksibel bruk.

Gulbygget er et skolebygg fra 1848 og inneholder kantine og Skolekjøkken i 1. etasje og Keramikkverksted og tegnerom i 2. etasje. Denne bygningen har romslige og gjennomlyste rom. Rødbygget er fra ca. 1820 og inneholder lokaler for Fritidshjem i begge etasjer, – samt at tegnerommet i 2. etasje på Gulbygget også brukes av Fritidshjem. I rødbygget er mindre og intime rom som passer til de mindre barna.

I forbindelse med rehabiliteringen ble det avdekket ekte hussopp i de nedre delene av tømmerkonstruksjonene og i golvene i 1. etasje. Dette ble utbedret med utskifting av nye tømmerkonstruksjoner og nye støpte golv med gulvvarme. Utvendig ble fasader reparert og nymalt, vinduer ble reparert og delvis supplert med nye varevindu. Innvendig ble vegger og himlinger renset ned til opprinnelig overflater som ble satt i stand og malt med farger som både passer til bygningene og gir hyggelige omgivelser for barn og voksne. Eksisterende tregolv er delvis slipt og oljet, samt at garderobeområder har fått slipt skifer fra Lierne.

Det har vært tett kontakt med Byantikvar i prosessen. Det er lagt vekt på hyggelig og funksjonell belysning med både kupler og skinner med ledlys spotter.

Den akustiske utfordringen er delvis løst med bafler i tak i de største rommene og delvis med akustiske plater på vegg som matcher romenes farger.