Tidemands gate

NY ENEBOLIG PÅ BRATT TOMT I BEVARINGSOMRÅDE

Prosjektstart: 2002
Ferdigstillelse: 2004
Oppdragsgiver: Familien Storvik
Areal: 500

Med sin karakteristiske arkitektur, beliggenhet midt i Dokkparken og historiske funksjon var Dokkhuset regulert til bevaring med publikumsrettet virksomhet som formål. Fra prosjekteringsstart i 1997 gikk det mange år før man fant riktig bruk i form av konsert- og utstillingslokale med tilhørende serveringslokale. Huset brukes nå av jazzmiljøet på NTNU og Trondheimsolistene samt Fakultet for arkitektur og billedkunst. Det er egen leietaker for serveringen.