Trollsvingen

NY ENEBOLIG BAK HOVEDHUSET

Prosjektstart: 2012
Ferdigstillelse: 2016
Oppdragsgiver: Familien Haugum/Korssjøen
Entreprenør: Byåsen Trevare AS
Areal: 160m2
Fotograf: m.herzog / visualis-images.com

Familien eide den eksisterende eneboligen og ønsket å frigjøre denne til neste generasjon med å bygge en seniorbolig i skråningen på baksiden.
For å ivareta utsikten over Trondhjemsfjorden ble nybygget løftet noe opp i terrenget slik at man fra hovedetasjen ser over mønet.
Bygningen er løst med en sokkeldel i mur langs terrenget og en hovedetasje i på tvers av denne med uteplasser på hver side.
Taket løftes opp i to retninger for å fange lys og utsikt fra fjorden og daglys fra sør, slik at hovedetasjen blir et gjennomlyst rom.