Vollabakken

NYBYGG OG REHABILITERING

Prosjektstart: 2017
Ferdigstillelse: 2019
Oppdragsgiver: Familien Reinaas / Mulelid
Areal: 271m2
Fotograf: m.herzog / visualis-images

Familien kjøpte denne eiendommen med eksisterende bebyggelse som delvis var i meget dårlig stand, men med en unik beliggenhet i hjørnet mellom Vollabakken og Vollafallet med flott utsikt til Nidelva og Domkirka.
Den eldste tømmerdelen fra 1800 tallet er satt i stand som egen boenhet, mens hovedboligen består av en gjenoppbygget del og nybygg.
Nybyggsdelen har et moderne uttrykk med flatt tak, og det er lagt vekt på et samspill og helhet med materialbruk, farger og dimensjoner.
Utsikten er ivaretatt i alle etasjer og i hovedetasjen er det et stort karnapp innfelt i den buede glassfasaden med trespiler.