Kringsjå

24 BOLIGER I VILLAAKTIG BEBYGGELSE

Adresse: Stadsingeniør Dahls gate 24
Prosjektstart: 2000
Ferdigstillelse: 2007
Oppdragsgiver: Mauring/Bjørnstad Eiendom AS
Areal: 2520

Med sin karakteristiske arkitektur, beliggenhet midt i Dokkparken og historiske funksjon var Dokkhuset regulert til bevaring med publikumsrettet virksomhet som formål. Fra prosjekteringsstart i 1997 gikk det mange år før man fant riktig bruk i form av konsert- og utstillingslokale med tilhørende serveringslokale. Huset brukes nå av jazzmiljøet på NTNU og Trondheimsolistene samt Fakultet for arkitektur og billedkunst. Det er egen leietaker for serveringen.