Kringsjå

24 BOLIGER I VILLAAKTIG BEBYGGELSE

Adresse: Stadsingeniør Dahls gate 24
Prosjektstart: 2000
Ferdigstillelse: 2007
Oppdragsgiver: Mauring/Bjørnstad Eiendom AS
Entreprenør: Karl-Ove Bjørnstad AS
Areal: 2520
Fotograf: m.herzog / visualis-images.com

Tomta er et platå på ca. 3,5 mål øverst på Rosenborg, omgitt av villabebyggelse, eneboliger, firemannsboliger og blokkbebyggelse. Ved å rive den hundre år gamle villaen som sto midt på tomta, åpnet det seg et potensial for en mye høyere utnyttelse.

Bebyggelsen er løst med tre villaaktige parhus i et tun som åpner seg mot sørvest. Hvert parhus har et stort innglasset trapperom med heis som ledder husene sammen. Selve husene er kubeformer på ca. 10 x 10 meter, som er splittet i to med én del som legger seg inn på platået, og én del som står nede på sokkelnivået. Den delen som ligger på platået, har to etasjer, loftstue og sokkel og ligger tilbaketrukket fra fasadelivet. Den andre delen har to etasjer med takterrasse og sokkel.