Grilstad Marina

HUSTYPER I SAMSPILL MED OMGIVELSENE

Adresse: Grilstadfjæra 12-46
Prosjektstart: 2010
Ferdigstillelse: 2011
Oppdragsgiver: Grilstad Marina AS
Entreprenør: Aasenbygg AS
Areal: 11400
Fotograf: m.herzog / visualis-images.com

Utbygging av første byggetrinn på Grilstad Marina ble gjennomført etter 1.premie i en invitert arkitektkonkurranse på et område regulert til treetasjes bebyggelse.