Nærbyen Sorgenfri

BYBOLIGER I LAVBLOKKER OG LAMELLBLOKKER

Prosjektstart: 2016
Ferdigstillelse: 2019/2020
Oppdragsgiver: Veidekke Eiendom AS / Veidekke Entreprenør AS
Entreprenør: Veidekke Entreprenør AS
Areal: Ca. 7500 m² Antall leiligheter 154
Fotograf: m.herzog / visualis-images.com

Nytt boligprosjekt på østsiden av Sorgenfrivegen basert på en relativt ny reguleringsplan. Bebyggelsen består av en 4 -etasjes basebygning langs vegen i vest med tre østvendte lamellblokker opp til 8 etasjer. Mot øst er det tre 3-etasjes lavblokker.
I første etasje mot Sorgenfrivegen er det dagligvarebutikk og kafe. Gårdsrommet på baksiden ligger en etasje høyere.
Leilighetene i basebygningen og lavblokkene er gjennomgående med adkomst fra svalgang på østsiden. Lamellblokkene har kombinert adkomst med trapperom og svalganger.
På takene til basebygningen er det felles takterrasser mellom lamellblokkene,
Det er lagt vekt på gode planløsninger og dagslys og utsikt. Det vektlagt forseggjorte detaljer fasadedetaljer, vindusdetaljer og utforming av balkonger.