Rosendal Teater

OMBYGGING OG NYBYGG ROSENDAL TEATER

Prosjektstart: 2011
Ferdigstillelse:2019
Oppdragsgiver: Rosendal Teater AS / Teknobygg AS
Entreprenør: Teknobygg AS
Areal: 2100
Fotograf: m.herzog / visualis-images.com

Prosjektet er en ombygging og nybygg av Rosendal kino fra 1932 til nye lokaler for Rosendal Teater / tidligere Avant Garden Teater og består av: Stor flerbrukssal i tidligere kinosal, ny teatersal og en prøvesal i nybygg. I den gamle kinovestibylen blir det en kafe og et nytt vestibylebygg knytter sammen de publikumsrettede funksjonene i anlegget.
Det er etablert vareinntak / sceneinngang mot baksiden, og interne kommunikasjoner knytter sammen salene, administrasjonen og skuespillergarderobene.
Tilsammen vil bygget kunne huse publikummere fordelt på forskjellige arrangement, og vil fungere som et viktig kulturhus for byen og for byutviklingen i Østbyen.
Det er lagt vekt på at nybygget kommer i et godt samspill med den restaurerte fasaden samtidig som det gir et moderne preg og et helhetlig inntrykk. Nybyggets fasade er malte betongelementer med et relieffmønster, mens toppetasjen er tilbaketrukket med grå fasadeplater med trespiler.